Download PDF

 

Car Travel Shop Verhuurvoorwaarden

Dakkoffers en Dakdragers

 

 

Reserveren

Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Van uw reservering krijgt u binnen twee werkdagen een bevestiging per e-mail. Indien wij niet aan uw wensen kunnen voldoen, dan hoort u dit altijd binnen twee werkdagen. Wij kunnen dan uw reservering annuleren. Uw reservering kan pas definitief gemaakt worden nadat een volledig ingevuld huurcontract en de totale huursom zijn ontvangen.

 

 

Annuleringen

Een reservering kunt u kosteloos annuleren tot maximaal 30 dagen voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering binnen een termijn van 30 dagen voor aanvang van de huurperiode worden kosten, 25% van de gereserveerde huursom, met een minimum van €25,00 in rekening gebracht.

 

 

Betaling en borgsom

Bij reservering moet de huursom voldaan zijn. U dient de borgsom uiterlijk te voldoen zodra u de gehuurde artikelen komt ophalen. Voor dakkoffers geldt een borgsom van ten minste €200,-. Voor dakdragers geldt een borgsom van ten minste €100,-. Er kan worden gepind. Borgsom wordt terugbetaald als alle huurproducten schoon, compleet, werkend, onbeschadigd en in dezelfde conditie zijn teruggebracht. Als blijkt dat bij inleveren de huurproducten incompleet, beschadigd, niet meer werkend of niet schoongemaakt zijn, dan houden wij een gedeelte of de gehele borg in. Binnen 10 werkdagen na inlevering en controle van de producten wordt (een gedeelte van) de borg teruggestort op het door u opgegeven bankrekening.

 

 

Huurtermijn

De huurtermijn wordt berekend in dagen. Bij het bepalen van het aantal huurdagen wordt de dag van ophalen plus de dag van terugbezorgen meegerekend in de huursom. Er wordt geen restitutie verleend bij eerder terugbrengen.

 

 

Verlenging van de huurovereenkomst

De huurder verplicht zich de gehuurde artikelen uiterlijk op de dag dat de huurovereenkomst eindigt terug te bezorgen, tenzij door de huurder minstens 7 (zeven) dagen vóór aanvang van de huurtermijn een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door verhuurder is goedgekeurd per mail. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwaarden van kracht.

 

 

Overschrijden van de huurtermijn

Indien de gehuurde artikelen niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde termijn bij verhuurder zijn ingeleverd, ontstaat voor verhuurder het onmiddellijke recht van terugname van de gehuurde artikelen. Gedurende de periode dat de gehuurde artikelen na afloop van de huurtermijn niet zijn teruggebracht, blijven de verhuurvoorwaarden van kracht waarbij de verschuldigde huurprijs wordt verhoogd met € 5,- per dag, per verhuurartikel, tot en met de dag waarop de artikelen zijn geretourneerd.

 

 

Verzekering en aansprakelijkheid

Huurprodukten kunnen niet worden verzekerd via verhuurder. Voor schade naar aanleiding van diefstal bent u op uw reisverzekering aangewezen en voor schade door gebruik in het verkeer op uw autoverzekering/reisverzekering. We adviseren u dit bij uw verzekeraar na te gaan. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de gehuurde artikelen, aan eigendommen van huurder of aan eigendommen van derden, (ook tijdens montage en demontage) welke ontstaat voor, tijdens of na de periode van verhuur op welke manier en door welke oorzaak dan ook. Schade ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door verhuurder, is geheel voor risico en rekening van de huurder. Wanneer er schade ontstaat aan de gehuurde artikelen tijdens de reis, dan kunt u deze kosten mogelijk verhalen op uw reisverzekering.

 

 

Terugbrengen

De gehuurde artikelen dienen schoon, compleet, werkend, onbeschadigd en in dezelfde conditie te worden teruggebracht. Bij het terugbrengen van de gehuurde artikelen wordt dit gecontroleerd. Indien hieraan niet wordt voldaan, ontvangt u geen of maar een deel van uw borgsom terug. Indien de schade hoger is dan het bedrag van de borg is de huurder verplicht het meerdere binnen 7 dagen na inlevering aan verhuurder te voldoen. Bij 100% correcte inlevering ontvangt u uw borgsom terug.

Voor de volgende situaties gelden de volgende vergoedingen:

 • Dakdragers niet schoongemaakt ingeleverd €10,-
 • Dakkoffer niet schoongemaakt ingeleverd €15,-
 • Sleutel kwijt/krom/gebroken: €25,-
 • Cilinder kapot: €100,-
 • Zichtbare krasschade: 25% nieuwwaarde
 • Voelbare krasschade: 50% nieuwwaarde
 • Barsten/kleine scheuren: 75% nieuwwaarde
 • Gaten/grote scheuren: 100% nieuwwaarde
 • Overige nader te bepalen

 

 

Aanwijzingen

 • Maximumsnelheid rijden met dakdragers en dakkoffer is 130km/u.
 • Maximum te beladen gewicht voor de dakkoffer en dakdragers staat op het product aangegeven. Dit is inclusief het gewicht van de dakkoffer of dakdragers zelf.
 • Houdt rekening met de maximale dakbelasting van uw auto. Dit kunt u navragen bij uw merkdealer.
 • Pas op bij parkeergarages, 80% van de schade wordt hier veroorzaakt.
 • Geen spanbanden om de dakkoffer doen. Dit veroorzaakt lawaai en er blijven niet verwijderbare sporen van de spanbanden over.
 • Dakkoffers na demontage plat op de grond leggen. Niet op de bolle kant en/of niet staand. Dus enkel plat op de grond en vrij van andere objecten die schade kunnen brengen aan de dakkoffer.
 • U kunt de sleutel pas uit het slot halen als de dakkoffer goed op slot zit. Zorg dat alle slothaken van de deksel goed in de onderbak vallen. Indien u het slot niet kunt dichtdraaien, dan zit de dakkoffer te vol.

 

 

Melden

 • Meld gebreken aan de gehuurde producten op de eerste dag van de huurperiode (en niet pas bij terugkomst).
 • Stel uzelf op de hoogte van het gebruik van de dakkoffer. Komt u er niet uit, bel ons op onderstaande telefoonnummers.
 • Bij schade, problemen of vragen neem contact op met onderstaande telefoonnummers.

 

 

 

Verhuurder
Car Travel Shop
A. van Leeuwenhoekweg 38-B8
2408AN  Alphen aan den Rijn
KvK 27330708
+31 172 852 800
+31 639 566 288
info@cartravelshop.nl
www.cartravelshop.nl

 

 

 

(update 6 mei 2019)